Röstningen öppnar när de nominerade har presenterats

Röstningen öppnar så snart de nominerade för året har presenterats.